Skład Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Modlitwa i Czyn"

mgr ks. Henryk Bardosz - PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marta Wojdyła - WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Beata Kocjan - SKARBNIK ZARZĄDU

Sonia Frąckowiak - SEKRETARZ ZARZĄDU

Patrycja Malcherek  - CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Sikorski - CZŁONEK ZARZĄDU