Skład Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Modlitwa i Czyn"

mgr ks. Henryk Bardosz - PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Anna Mądrygał - WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Beata Kocjan - SKARBNIK ZARZĄDU

Sonia Frąckowiak - SEKRETARZ ZARZĄDU

Jerzy Sikorski - CZŁONEK ZARZĄDU