rodzice 2011-02-24
Dziękuję bardzo za powrót do zdrowia naszej Victorii, a także pragniemy prosić o dar potomstwa. Bóg zapłać
2011-02-06
Dziękuje za pomoc Ducha Sw w czasie zaliczenia V semestru.,Bóg zapłać,, Proszę o Dary Ducha Sw. VI- semestrze szkoły - ostatnim w marcu.
2011-02-06
Proszę o powrót do zdrowia naszej 3 letniej Victorii, która przeszła poważną grypę a w tej chwili walczy z powikłaniami.
2011-02-04
PROSZĘ o modlitwę o dar życia dla dziecka zagrożonego aborcją.
2011-02-04
Proszę o modlitwę w intencji ks.REINHOLDA SKOWRONKA - o zdrowie dla niego.
2011-01-29
Od mojego kolegi ojciec miał udar mózgu i stracił pamięć. Proszę o modlitwę w intencji jego ojca i za Henia o cierpliwość w znoszeniu cierpienia...
ks Jan 2011-01-22
Proszę Was, kochani, o modlitwę. Bardzo chciałbym, żeby w Dobrodzieniu powstała Wspólnota Osób Niepełnosprawnych i Wolontariuszy, podobna do Waszej. Na ile potrafię odczytać wolę Pana Boga, na razie widzę, że nie ma chyba nic przeciwko, a nawet... :) Niedługo przyjeżdża do nas ks. Henryk z kilkorgiem spośród Was i jest to też dzień pierwszej Mszy dla Niepełnosprawnych w naszej Parafii, symboliczne rozpoczęcie tego dzieła. Bardzo cieszę się, że przyjął nasze zaproszenie i że udało się połączyć te dwa wydarzenia. Nie wiem, czy byłbym księdzem, jakim byłbym księdzem, gdyby nie takie osoby jak Stefania, Beatki, Brygida, Jola, Jan i wiele innych, gdyby nie Wasza modlitwa, codzienna pamięć. Dlatego teraz, w takim szczególnym czasie zwracam się do Was, jako do Wspólnoty z prośbą o modlitwę, bo już wiem, że na Was można liczyć. Niczego nam nie potrzeba: mamy miejsce - i kościół i salkę, Proboszcza, który nas chce i się nas nie boi, dobrych ludzi, którzy już obiecali pomoc i w wolontariacie i w organizacji, a nawet w pierwszej wycieczce. Potrzebujemy tylko Bożego błogosławieństwa, pomocy Pana Jezusa, żeby w tym wszystkim było jak najwięcej Jego, a jak najmniej ludzkiego "ja chcę" lub co gorsza - ludzkiej słabości i grzechu. Bardzo dużo od Was otrzymałem i właśnie dlatego jeszcze raz bardzo proszę o modlitewne wsparcie. Członek honorowy KSN MICZ.
2011-01-17
Kuzynka czeka na przeszczep szpiku, prośmy i o siłę i jak najszybsze znalezienie dawcy - i o zdrowie dla dawcy.
. 2011-01-16
Proszę o modlitwę za moją osobę, o łaskę zdrowia i wytrwałości, umiejętność pokonywania wszelkich przeszkód i słabości, dary Ducha Świętego na czas egzaminów oraz rozeznanie powołania. Bóg Zapłać
2011-01-16
Za szczęśliwy przebieg operacji. Bóg zapłać za wszelką pomoc, modlitwę!
A 2011-01-06
Dziękuję Bogu za dary łaski jakimi obdarza moją rodzinę i proszę o dalszą opiekę nad nami. Bóg zapłać!
.... 2011-01-01
Proszę o modlitwę w intencji mojej rodziny... Poprzedni rok był dla nas ciężki... Proszę o siłę bym mogła zmienić to, co jest możliwe do zmiany i zrozumieć to, czego zmienić i zrozumieć nie daje rady... Proszę o siły dla mojej rodziny, opiekę nad dziećmi i oby Bóg przemienił nasz niepokój w kojącą ciszę, aby w pełni mu zaufać...
Anna 2010-12-25
Dziękując Najwyższemu za opiekę nad moją rodziną, proszę - za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny - o siłę w walce z chorobą dla mojej Mamusi, która zmaga się z ciężką chorobą. Proszę o wspólną modlitwę.
2010-12-18
Dziękuje za pomoc Bożej Opatrzności i Ducha św za zaliczenie części egzaminów w tej sesji Proszę o modlitwę ,aby w styczniu zaliczyć dalszą cześć
2010-12-17
Proszę o modlitwę w intencji Dziecięcej Orkiestry Onkologicznej, Oddziału Onkologii Dziecięcej w Zabrzu oraz Fundacji ISKIERKA, o zdrowie dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz o wytrwałość dla ich rodzin.
mama 2010-12-08
Proszę o modlitwę za mnie, męża, naszych 3 synów - w tym dwoje niepełnosprawnych, zmagających się z autyzmem - proszę Matkę Bożą zwłaszcza dziś - o uzdrowienie naszych dzieci, siły i zdrowie dla nas rodziców i starszego brata - Panie zmiłuj się nad nami.
Gosia 2010-12-05
w intencji mojego zmarłego męża o życie wieczne dla niego
Gosia 2010-11-30
w intencji Mateusza (lat 17)ucznia szkoły specjalnej w Gliwicach, który w sobotę zmarł...o życie wieczne dla Niego...za jego Rodziców o siłę w tym trudnym dla Niech czasie
2010-11-21
prośba o modlitwę w intencji Sióstr Boromeuszek
Aśka 2010-11-20
Za trzyletniego Szymona, który choruje na białaczkę, aby dobry Bóg pozwolił mu trwać w szczęściu i radości przy swoich bliskich!
1%