Wyszukiwarka:

Wtorek 21/11/2017

Galeria

Galeria

Foto

:: więcej...

Galeria

Menu

Warto wiedzieć

WSPÓLNOTOWE
REKOLEKCJE ADWENTOWE

Termin: 08-10.12.2107
w Reptach
cena: 132 zł
Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy i informacja:
Brygida Rezner tel. 696872126
 

 

 NAJBLIŻSZE SPOTKANIA

 

SPOTKANIE W PIERWSZĄ 

NIEDZIELĘ MIESIĄCA 

3 grudnia
(Msza Św. godz. 13:00)

Dom Katechetyczny
Parafii św. Anny w Zabrzu


SPOTKANIE W DRUGĄ
NIEDZIELĘ MIESIĄCA

10 grudnia
(Msza Św. godz. 14:00)

Dom Rekolekcyjny
ul. Bytomska 39,
Zabrze-Biskupice

 

REKOLEKCYJNE INFORMACJE
ZNAJDZIESZ KLIKAJĄC 
TUTAJ

Menu

Menu

Darczyńcy / Sponsorzy

logo

Menu

Menu

Szybki kontakt

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Modlitwa i Czyn"

ul. Bytomska 39
41-803 Zabrze
Tel.: (32) 271 68 47
E-mail: ksn.micz@op.pl

FB: www.facebook.com/modlitwaiczyn

Bank Pekao S.A. o. Zabrze
Nr konta: 18 1240 4849 1111 0000 5350 7738
KRS: 0000223459

:: więcej...

Menu

1% dla naszego stowarzyszenia

Kontakt z koordynatorem wolontariatu, Julią Borkowską: mail juliaborkowska@o2.pl

Wolontariat

 

W życiu naszego Stowarzyszenia Wolontariat odgrywa bardzo ważna rolę. Bez zaangażowania ludzi, którzy chętnie, dobrowolnie oraz bez wynagrodzenia realizują cele Statutowe Naszej organizacji niemożliwe było by funkcjonowanie Stowarzyszenia.

W roku 2009 zorganizowalismy cykl Spotkań Szkoleniowych dla Wolontariuszy oparty o integrację z osobami Niepełnosprawnymi. Był on współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Celem szkolenia było: Wszechstronne wyszkolenie Wolontariuszy na potrzeby asystowania osobom z różnoraką niepełnosprawnością (intelektualną, fizyczną czy także sprzężeniami) poprzez przekazanie niezbędnej teoretycznej jak i praktycznej wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, podstaw fizjoterapii.


Kontynuacją szkolenia są comiesięczne spotkania Grupy Wsparcia dla Wolontariuszy Stowarzyszenia.

 


polecamy strony internetowe o Wolontariacie :

www.wolontariat.ngo.pl

www.wolontariat.com.pl

 

Kodeks etyczny wolontariusza


jest świadomy

Wiedz, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom, jakie osobiste motywy Tobą kierują i w jaki sposób na Tym skorzystasz.

jest skuteczny
Oferując swoją pomoc, bądź przekonana/ przekonany o skuteczności tego, co robisz. Bądź zaangażowana/ zaangażowany na tyle, na ile pozwala Ci na to Twoja sytuacja osobista. Angażuj się w Twoją pracę „całym sercem”. Pamiętaj, że wszyscy ludzie są równi bez względu na ich płeć, orientację seksualną, wiek, stan zdrowia, religię, stan majątkowy, niepełnosprawność, pochodzenie, rasę i poglądy.

jest lojalny
Zgłaszaj sugestie i przekazuj swoje uwagi Zarządowi i koordynatorom, nie krytykuj żadnej z osób zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia wobec klientów lub w ich obecności. Pamiętaj, że jesteśmy zespołem i na zewnątrz stanowimy jednen zespół – staraj się współpracować ze wszystkimi.

zachowuje tajemnicę
Zachowuj tajemnicę odnośnie klientów, ich wizerunku, danych, spraw, w które Cię wtajemiczyli; przestrzegaj powierzonych Ci poufnych informacji organizacyjnych.

przestrzega zasad i zobowiązań
Przestrzegaj wewnętrznych regulaminów i instrukcji. Jeśli masz wątpliwości - pytaj. Przyjęte zasady mają swoje uzasadnienie. Pamiętaj, że kontaktami z mediami zajmuje się tylko Rzecznik Prasowy - nie udzielaj informacji mediom bez jego zgody; nie przedstawiaj się jako przedstawicielka/ przedstawiciel Stowarzyszenia wypowiadając swoje prywatne opinie na użytek mediów.

otwarty i komunikatywna/ komunikatywny
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie dopuść by Twoje wątpliwości i frustracje, wpływały na Twoją pracę z klientami, bądź zmieniły Cię w osobę stwarzającą problemy.

chętnie uczy się i dba o rozwój osobisty
Rozszerzaj swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicz w szkoleniach i superwizjach, staraj się rozwiązywać swoje problemy i sama/sam korzystać z pomocy, gdy to potrzebne. Dbaj o dobrą kondycję psychofizyczną. Bądź gotowa/ gotów do wymiany doświadczeń i poglądów z innymi wolontariuszami Stowarzyszenia.

nie sprzeciwia się kontroli swoich działań/ zadań i jest otwarty na ocenę swoich działań

Bądź otwarty na ocenę swojej pracy, która pomoże Ci dowiedzieć się o jej skuteczności, mieć więcej satysfakcji, wykonywać ją najlepiej jak to możliwe.

jest osobą, na której można polegać
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłaś/ zgodziłeś się robić. Składaj tylko te obietnice, które jesteś w stanie spełnić. Wypełniaj podjęte zobowiązania. Bądź punktualna/ punktualny.

kieruje się przede wszystkim dobrem klientki/ klienta
Przekazuj klientom pełną wiedzę i informacje, zgodne z aktualną wiedzą. Klient sam wybierze, co jest dla niego dobre. Przed rozpoczęciem udzielania pomocy wyjaśnij, jaki jest zakres oferowanej przez nas pomocy, jakie są zobowiązania stron i czego klient może się spodziewać.

zna swoje możliwości i ograniczenia
Orientuj się w kompetencjach innych wolontariuszy i organizacji – jeżeli nie możesz pomóc – odeślij klienta do nich – nie zostawiaj klienta bez pomocy. Pamiętaj o zasadzie udzielania pomocy wyłącznie osobom pełnoletnim, mającym pełne prawo samodecydowania o sobie – osobie niepełnoletniej udziel informacji o ofercie pomocy skierowanej do tej grupy.

unika wchodzenia w bliskie relacje lub zależności z klientami
Pamiętaj o zasadach pracy z klientem. Bliższe kontakty z osobami, którym pomagasz, tworzą relacje mogące przeszkadzać w utrzymaniu bezstronności.

W przypadku rezygnacji z działania,
wolontariusz informuje o tym swoich przełożonych z wyprzedzeniem, starając się pomóc w miarę możliwości w poszukiwaniu następcy.