Wyszukiwarka:

Poniedziałek 20/11/2017

Galeria

Galeria

Foto

:: więcej...

Galeria

Menu

Warto wiedzieć

WSPÓLNOTOWE
REKOLEKCJE ADWENTOWE

Termin: 08-10.12.2107
w Reptach
cena: 132 zł
Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy i informacja:
Brygida Rezner tel. 696872126
 

 

 NAJBLIŻSZE SPOTKANIA

 

SPOTKANIE W PIERWSZĄ 

NIEDZIELĘ MIESIĄCA 

3 grudnia
(Msza Św. godz. 13:00)

Dom Katechetyczny
Parafii św. Anny w Zabrzu


SPOTKANIE W DRUGĄ
NIEDZIELĘ MIESIĄCA

10 grudnia
(Msza Św. godz. 14:00)

Dom Rekolekcyjny
ul. Bytomska 39,
Zabrze-Biskupice

 

REKOLEKCYJNE INFORMACJE
ZNAJDZIESZ KLIKAJĄC 
TUTAJ

Menu

Menu

Darczyńcy / Sponsorzy

logo

Menu

Menu

Szybki kontakt

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Modlitwa i Czyn"

ul. Bytomska 39
41-803 Zabrze
Tel.: (32) 271 68 47
E-mail: ksn.micz@op.pl

FB: www.facebook.com/modlitwaiczyn

Bank Pekao S.A. o. Zabrze
Nr konta: 18 1240 4849 1111 0000 5350 7738
KRS: 0000223459

:: więcej...

Menu

1% dla naszego stowarzyszenia

Coś nowego.

Data dodania: 2012-10-31 10:27:37

News

Chcesz być na bieżąco z postępami na budowie? Zachęcamy do oglądania zdjęć, a od dziś... Po lewej stronie pojawiła się... prognoza pogody dla miasta Zabrze! Teraz będziesz mógł wiedzieć, w jakich warunkach atmosferycznych pracują nasi robotnicy. Ponadto. Zachęcamy do włączenia się w MSB!

 

Buduj dom z nami! Włącz się w MSB!

Modlitwa w intencji budowy Domu dla Niepełnosprawnych p.w. św. Benedykta, pracowników, robotników, projektantów, sponsorów, dobrodziejów i wszystkich, którzy z tym domem są bądź będą związani            

1. Święty Ojcze Benedykcie, możny cudotwórco i miłosierny opiekunie maluczkich
i potrzebujących. Jako za Twoją przyczyną zmarły chłopiec cudownie został przywrócony do życia, św. Maur suchą nogą chodził po falach wodnych, a nieszczęsnemu Gotowi zatopione ostrze od narzędzia wypłynęło na brzeg wody i samo połączyło się z rękojeścią tak, błagamy Cię pokornie, wstaw się za nami do Boga i uproś nam łaskę zbudowania i stworzenia Domu, na której nam tak bardzo zależy. Otocz opieką i błogosławieństwem pracowników, robotników, projektantów, sponsorów, dobrodziejów i wszystkich, którzy z tym domem są bądź będą związani.

 My zaś z naszej strony obiecujemy, iż przemożne orędownictwo Twoje u Tronu Bożego rozszerzać będziemy między ludźmi, aby coraz więcej ludzi garnęło się pod Twoją opiekę
i pod jej osłoną szczęśliwie osiągnęło zbawienie wieczne.

Amen.

Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami. (3 razy)

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo …

Chwała Ojcu … (X 3)

 

2. Litania do świętego Benedykta

 Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

 Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

 Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

 Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

 Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 Święta Maryjo, módl się za nami.

 Święta Maryjo, Zwierciadło zakonnej doskonałości,

 Święty Ojcze Benedykcie,

 Święty Benedykcie, miłośniku krzyża,

 Święty Benedykcie, wierny naśladowco Jezusa Chrystusa,

 Święty Benedykcie, niezwykły w umartwianiu i surowości życia,

 Święty Benedykcie, miłośniku ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, pobożności i wszelkich cnót,

 Święty Benedykcie, serafinie pałający miłością Boga i bliźniego,

 Święty Benedykcie, wzgardzicielu świata,

 Święty Benedykcie, ojcze nieprzeliczonych synów i córek duchowych,

 Święty Benedykcie, mistrzu wszelkiej doskonałości,

 Święty Benedykcie, ozdobo Kościoła Bożego,

 Święty Benedykcie, wdzięczny przybytku Ducha Świętego,

 Święty Benedykcie, zwierciadło bogomyślności,

 Święty Benedykcie, obrońco do ciebie się uciekających,

 Święty Benedykcie, patronie przeciw pożarom, piorunom, gradobiciu, nieurodzajom i głodowi,

 Święty Benedykcie, pocieszycielu smutnych i strapionych,

 Święty Benedykcie, patronie we wszelkiej potrzebie,

 Święty Benedykcie, uzdrawiający chorych znakiem Krzyża świętego,

 Święty Benedykcie, wspomożycielu konających,

 Święty Benedykcie, patronie dobrej śmierci,

 Święty Benedykcie, możny cudotwórco,

 Święty Benedykcie, aniele obyczajów i życia,

 Święty Benedykcie, następco patriarchów,

 Święty Benedykcie, podobny męczennikom,

 Święty Benedykcie, patriarcho mnichów,

 Święty Benedykcie, wzorze przełożonych,

 Święty Benedykcie, chwało wyznawców,

 Święty Benedykcie, naśladowco Apostołów,

 Święty Benedykcie, wielką chwałą ukoronowany,

 Święty Benedykcie, patronie Europy,

 Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,

 Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,

 Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Ojcze Benedykcie,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który nas przykładem świętego Benedykta do umiłowania doskonałości zachęcasz, oczyść serca nasze i napełnij łaską Twoją, ażebyśmy przez nią
z Tobą złączeni wytrwali w dobrych postanowieniach naszych i służyli Ci wiernie do śmierci, a przez to osiągnęli szczęśliwość wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

3. Modlitwa do świętego Benedykta

Boże, który ustanowiłeś świętego Benedykta opata wspaniałym nauczycielem w szkole służby Bożej, naucz nas abyśmy ponad wszystko przedkładali Twoją miłość i zawsze szli drogą Twoich przykazań. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

4. Najłaskawszy Ojcze Benedykcie, nauczycielu i przewodniku mnichów, nadziejo i pomocy wszystkich, którzy całym sercem zwracają się do Ciebie, polecam się pokornie Twojej opiece.

Przez zasługi Twojego świętego życia strzeż mnie od wszystkiego, co zagraża mojej duszy i uproś mi łaskę szczerej pokuty, abym ze skruchą opłakiwał moje grzechy, którymi tak często zasmucałem mojego Pana, Jezusa Chrystusa, godnego wszelkiej miłości. Daj, abym mógł godnie czcić i chwalić Ciebie, sługę Boga, wzbogaconego łaskami i darami Ducha Świętego. Proszę, wstawiaj się za mną
u Boga, aby mi darował moje winy, zachował mnie w dobrym i nie dopuścił, bym się od Niego oddalił, a po śmierci raczył mnie przyjąć do grona swoich wybranych w niebie, abym wraz z Tobą i wszystkimi świętymi mógł się Nim radować przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

  5. Modlitwa brewiarzowa

Hymn

Roztropny mistrzu, mądry prawodawco,

który nad światem jaśniejesz zasługą,

napełnij znowu ziemię, Benedykcie,

światłem Chrystusa.

 

To dzięki tobie nowy ład zakwitnął

między ludami, co jedność znalazły,

skłoniłeś bowiem wszystkie do przyjęcia

prawa Bożego.

 

Wezwałeś ludzi wolnych i poddanych,

aby się stali uczniami Jezusa;

to ich złączyła w pracy i modlitwie

reguła święta.

 

Niech już narody za przewodem twoim

pilnie pracują w braterskiej przyjaźni;

niech znajdą radość, rozwijając w pełni

dary pokoju.

 

 Niech będzie chwała Ojcu i Synowi

razem ze Świętym płomieniem miłości,

gdyż Bóg w swej łasce hojnie cię obdarzył

blaskiem wielkości. Amen.

 

lub:

Równy prorokom dawnego przymierza,

mężu roztropny i błogosławiony,

sługo Chrystusa, pokorny i czysty,

pełen mądrości.

 

W ciszy pustelni szukałeś wytrwale

myślą i sercem obecności Boga,

On cię uczynił dla wielu pokoleń

ojcem i mistrzem.

 

Dałeś swym braciom, idącym śladami

słowa Bożego, prawo doskonałe:

całe ich życie modlitwą i pracą

Panu ma służyć.

 

Pomóż twym synom dochować wierności,

kiedy nadejdzie gorzka chwila próby,

uproś nam pokój i miłość wzajemną

w każdej godzinie.

 

Bogu, celowi naszego istnienia,

Ojcu, Synowi wraz z Duchem jedności,

Trójcy Najświętszej podzięka i chwała

zawsze niech będzie. Amen.

 

Ant.: Benedykt pełen był jasności, * a przebywając jeszcze na tej ziemi, / duchem mieszkał już w niebie.

 

Psalm 29 (28)

Oddajcie Panu, synowie Boży, *

oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.

Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, *

na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański, +

zagrzmiał Bóg majestatu, *

Pan ponad wód bezmiarem.

Głos Pana potężny, *

głos Pana pełen dostojeństwa.

Głos Pana łamie cedry, *

Pan łamie cedry Libanu,

Sprawia, że Liban skacze jak cielec, *

a Sirion jak młody bawół.

Głos Pana miota ogniste strzały, +

głos Pana wstrząsa pustynią,*

Pan wstrząsa pustynią Kadesz.

Głos Pana zgina dęby, ogałaca lasy, *

a w Jego świątyni wszyscy mówią: „Chwała!'

Pan zasiadł nad potopem, * Pan jako Król zasiada na wieki.
Pan udzieli mocy swojemu ludowi, * Pan pobłogosławi swój lud pokojem.

 

Ant.: Benedykt pełen był jasności, * a przebywając jeszcze na tej ziemi, / duchem mieszkał już w niebie.

  

Prośby:

Z ufnością zanosimy nasze prośby do Boga, którego sługa, Benedykt, głosił ludziom pokój
i pojednanie.

 

W dniach zamętu i trwogi umocniłeś świętego Benedykta i jego dzieło na opoce Twojego słowa,

- daj nam w duchu Ewangelii sprawiedliwie, rozumnie i pobożnie żyć na tym świecie.

 

Twój sługa, Benedykt, chciał aby wszystkim ludziom okazywano miłość, życzliwość i szacunek,

- spraw, aby społeczność ludzka zrozumiała i szanowała prawa człowieka.

 

Z Twojego natchnienia święty prawodawca życia monastycznego napisał regułę wyróżniającą się mądrością, umiarem i poszanowaniem człowieka,

- spraw aby wszyscy stanowiący prawa odznaczali się tymi przymiotami.

 

Z Twojej woli święty Benedykt ustanowił szkołę służby Pańskiej.

- spraw, za przyczyną patrona Europy, aby wszystkie narody zgodnie działały dla wspólnego dobra.

 

Boże, Ty uczyniłeś świętego Benedykta ojcem wielu świętych,

- przyjmij naszych zmarłych do Twojej wiekuistej chwały.

 

Boże, z Twojego natchnienia święty Benedykt spieszył z pomocą potrzebującym,

- udziel nam łaski zbudowania i stworzenia Domu, na której nam tak bardzo zależy. Otocz opieką
i błogosławieństwem pracowników, robotników, projektantów, sponsorów, dobrodziejów i wszystkich, którzy z tym domem są bądź będą związani.

 

Ojcze nasz...

 Módlmy się:

Boże, Ty ustanowiłeś świętego Benedykta, opata, znakomitym mistrzem dla tych, którzy poświęcają życie Twojej służbie, spraw, abyśmy ponad wszystko stawiali miłość ku Tobie i z radosnym sercem biegli drogą Twoich przykazań. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.